• הירשם

תקנון האתר

תנאים משפטים למשתמשי אתר חברת כלבו גז 2002 בע"מ

חברת כלבו גז 2002 בע"מ ח.פ. 513323279 (להלן "כלבוגז") מאפשרת גישה ושימוש לאתר הבית של החברה בכתובת kolbogas.co.il.www.

כלבוגז מאפשר מעניקה שירותים ומידע באתר בכפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן:
 

1. תנאים מקדימים

כל המבצע פעולות באתר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962. מבצע הפעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי התקף במדינת ישראל ואשר שייך לחברת אשראי מורשית, או שהינו בעל הרשאה מבעל כרטיס מורשה. מדיניות ביטול העסקאות באתר זה מבוססת על תקנות להגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010. מומלץ לקרוא את תנאי ביטול עסקאות כאן: לחץ כאן.


2. סמכות שיפוט ודין

תנאי ההתקשרות אשר מובאים בתקנון כלבוגז, פרשונתם כפופה ונשלטת על ידי חוקי ישראל בלבד. כל הפעולות ו/או העסקאות אשר מבוצעות באתר זה כפופות לחוקיה של מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדין בהליכים משפטיים בגין עילה שמקורה באחת מהפעולות המבוצעות באתר זה ו/או באמצעותו נתונה לבית המשפט במחוז באר-שבע. גישה לאתר וביצוע פעולות בו מוגבלת למשתמשים ממדינת ישראל. על תקנון האתר חלות הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970.

3. אחריות

יש להבהיר כי מפעילי האתר הינם מתווכים בלבד בינך לבין הגופים עבורם מבוצע תשלומים באתר. מפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שלא כדין בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים למען ביצוע פעולות באתר. האתר, לרבות המידע המוצג בו, מוגשים ומוצעים לרשותכם כמו שהם בכפוף להסתייגות של הוראות כל דין המורה אחרת. אין מפעילי האתר מביעים עמדה או אחראים על המידע והחומר המוצג באתר זה.


4. סודיות ואבטחת מידע

המידע הנמסר על ידי המשתמשים באתר במסגרת שימוש בו, מאובטים על ידי כלבוגז בכפוף לחוק הגנת הפרטיות. כלבוגז תעשה את מירב מאמציה על מנת לוודא כי הפרטים והמידע שיימסר באמצעות אתר זה לרבות סודיות פרטים האשראי שיימסרו על ידי המשתמשים, בפוף להוראות כל דין. המידע שיימסר באתר זה ייכלל במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות. כלבוגז תשמור על פרטיותך ותמנע מהפצה של המידע שיימסר על ידיך באתר, זאת למעט הפרטים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים שניתנים באתר זה, זאת בכפוף להסכמתך מראש ובכתב.


5. זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל המובא באתר זה, לרבות כלל הדפים בו, הינם בבעלות של כלבוגז ולאף אדם אין זכות, תביעה ו/או דרישה כלפי כלבוגז בנוגע לזכויות אלו ולא יותר לאף אדם לבצע כל שימוש בזכויות אלו, אלה בכפוף לאישור כלבוגז.


6. אבטחת מידע

תשלומים באתר האינטרנט דורשים שימוש באמצעים, אשר מטרתם הינה להבטיח את הפרטיות ואת הסודיות המוחלטת של הנתונים. בכל הנוגע לאבטחת המידע באתר, הוקדשה לה מחשב רבה ואמצעים מערכתיים היקפיים רבים אשר מטרתם הינה להבטיח כי כל מידע שיימסר על ידי המשתמשים באתר יהיה מאובטח לחלוטין. כניסה לחשבון של המשתמשים ייתאפשר רק באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא.


7. הצפנה

על מנת להגן על כל הנתונים המובאים באתר ועל סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמשים באתר, נתוני האזור האישי מוצפנים בפרוטוקול SSL.בנוסף, בעת ביצוע תשלומים באתר, מספרי האשראי אינם נשמרים במאגר החברה, והאתר מוצפן ע"פ התקן PCI LEVEL 1, תקן האבטחה הגבוה ביותר.


8. הצהרת פרטיות

כלבוגז מתחייבת ומחוייבת לפרטיות של משתמשי האתר. הצרה זו גולמת בחובה את נהלי איסוף הנתונים ואת השימוש בהם באתר זה. באמצעות גישה לאתר זה הינך מביע את הסמכתך לנהלים של האתרו/או חברת כלבוגז.


9. איסוף המידע האישי

באתר זה, תתבקש מעת לעת לספק נתונים אשר יאפשרו את זיהויך ו/או אשר יאפשרו ליצור עמך קשר על מנת לספק לך שירותו/או על מנת לבצע עסקאות שנתבקשו על ידך. המידע האישי שחברת כלבוגז אוספת כולל בין היתר דואר אלקטרונים, מספרי טלפון, כתובות ועוד. בנוסף, אתר זה יאסוף מידע אודות הביקורים שלך, זאת על מנת לעזור לכלבוגז לשפר את שירותי האתר ולנתח אותו.

10. תנאים נוספים

במידה ותתגלה טעות של מפעילי האתר, או שלך, בסכום התשלום שחוייב באמצעות אחד מהשירותים המוצגים באתר, רשאים מפעילי האתר ו/או נציגים מטעמו, לרבות המוטב, לבטל את הפעולה אשר יש עוררין לגביה על סכום התשלום, ומפעילי האתר לא יחוייבו כלפיך במקרה כזה, בגין פעולת הביטול הדרושה. במקרה בו, וללא שליטת מפעילי האתר ו/או כלבוגז, יימנע ממפעילי האתר לנהל את השירותים המתאפשרים בו כתקינם, ו/או אם יקרו תקלות או מחשוב ומערכת, יהיו מפעילי האתר רשאים להודיע על ביטול הפעולה. במקרה כזה, מבצע הפעולה יקל חזרה את הסכום ששולם על ידו, או לחילופין, תתבטל פעולת חיוב האשראי. כלבוגז שומרת על זכותה המלאה לשנות את תוכן האתר מדי פעם בפעם, ואת כללי ההתקשרות המוצגים לעיל.