• הירשם

 

המונה והצובר


 

 בהתאם לחוק, בזמן החלפת ספק הגז שלכם אנו נחליף על חשבונינו, ללא כל עלות מצד הדיירים,

את המונים ואת הצוברים/מיכלים של ספק הגז היוצא ונתקין את הציוד החדש לאחר בדיקות

תקינות יסודיות בכל דירה, כל זאת, על מנת לשמור על רמת השירות והבטיחות הגבוהה ביותר.

 

 Gas-Meter

 

.